Gedegen kennis van de Bescherming van kinderen

De JRAA behartigt de belangen van jeugdrechtadvocaten. Daarnaast biedt de website een keur aan informatie voor ouders en kinderen, die op wat voor wijze dan ook in aanraking komen met het jeugdrecht. De JRAA is opgericht in 2013.

Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel.

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.

Vanwege onze specialisatie in het jeugdrecht kunnen wij deze cliënten deskundig terzijde staan.

Contact
Menu