Toepassing Adolescentenstrafrecht in SpyCity- zaak liquidatiepoging
Verdachte is bijgestaan door ons JRAA bestuurslid mr. Jan-Hein van Dijk.
De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 november jl. een 20-jarige verdachte veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Aan de verdachte is een jeugddetentie van 24 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk opgelegd, vanwege diens betrokkenheid (besturen vluchtauto) bij een liquidatiepoging op 28 augustus 2018 bij spyshop SpyCity in het Westelijk Havengebied. In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie (OM) vond de rechtbank dat het zogenoemde adolescentenstrafrecht moest worden toegepast. Daarbij is meer ruimte voor een pedagogische aanpak en de rechtbank ziet mogelijkheden om de jeugdige verdachte ‘op het juiste spoor’ te brengen. Bovendien achtte de rechtbank ‘medeplichtigheid’ bewezen en niet het zwaardere ‘medeplegen’.
De uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd op rechtspraak.nl
Brandbrief jeugdrechtadvocaten aan Raad voor Rechtsbijstand en Minister voor Rechtsbescherming over adequate regeling en vergoeding voor effectuering recht op verhoorbijstand

Sinds 1 juni 2019 is het voor minderjarigen niet langer mogelijk om afstand te doen van rechtsbijstand van een advocaat bij het politieverhoor ingevolge de implementatie van richting nr. 2016/800/EU. Deze verplichting is toe te juichen ter bescherming van de rechten van de minderjarige verdachten. De verantwoordelijkheid om hiervoor een adequate regeling en vergoeding te realiseren is vooralsnog echter niet genomen.

Per brief d.d. 13 juni 2019 doet Reinier Feiner, advocaat te Rotterdam, mede namens de JRAA ,de VNJA, de jeugdrechtadvocatenverenigingen uit Rotterdam en Den Haag, een dringende oproep aan de directeur van de Raad voor Rechtsbijstand en de Minister voor Rechtsbescherming om hier alsnog zo spoedig mogelijk voor te zorgen. Door het CDA en D66 is op 13 juni 2019 om een reactie van de minister verzocht op voormelde brief. De SP heeft op 14 juni 2019 schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister.Hier vindt u de brief: brief 13 juni 2019

Procedurele waarborgen minderjarige verdachten of beklaagden: wijziging wetboek van strafvordering per 1 juni 2019

Op 1 juni 2019 is de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van Richtlijn 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure in werking getreden.

In deze wet worden de rechten voor minderjarige verdachten en beklaagden opgenomen – voor zover dit nog niet was gebeurd – die voortvloeien uit de Richtlijn 2016/800/EU

Het gaat om het recht op informatie, het recht op bijstand van een raadsman voor en tijdens het verhoor, het recht op medische beoordeling, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op aanwezigheid bij het onderzoek ter terechtzitting.

Een gevolg van deze wetswijziging is onder meer dat aangehouden minderjarige verdachten vanaf 1 juni 2019 geen afstand meer kunnen doen van verhoorbijstand en dat wordt voorzien in de aanwijzing van een raadsman wanneer de verdachte in de avond wordt heengezonden omdat geen advocaat beschikbaar is en hij wordt uitgenodigd om de dag erna te verschijnen voor verhoor. Ook is expliciet bepaald dat voorlopige hechtenis voor een zo kort mogelijke duur mag worden bevolen.

Nieuwsbrief
Bestuur JRAA
Menu