Gedegen kennis van de Bescherming van kinderen

foto1

De JRAA behartigt de belangen van jeugdrechtadvocaten. Daarnaast biedt de website een keur aan informatie voor ouders en kinderen, die op wat voor wijze dan ook in aanraking komen met het jeugdrecht. De JRAA is opgericht in 2013.

Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel.

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.

Vanwege onze specialisatie in het jeugdrecht kunnen wij deze cliënten deskundig terzijde staan.

Verzoek team Familie- en Jeugd gerechtshof AmsterdamVerzoek team Familie- en Jeugd gerechtshof Amsterdam

19 oktober 2020
Gepost in

Vanuit het gerechtshof Amsterdam, team Familie- en Jeugd is het verzoekontvangen bij de familie- en jeugdrechtadvocaten in de Amsterdamse balie nate gaan hoe de afgelopen Corona-maanden zijn ervaren met betrekking tot dewijze waarop het hof Amsterdam de zittingen/behandeling van F&J zaken heeftgedaan en/of daarin nog bijzonderheden zijn te vermelden. U kunt uwervaringen/bijzonderheden mailen naar pmontanus@scg-advocaten.nl.…

Lees verder

14 oktober ALV JRAA

12 oktober 2020
Gepost in
Lees verder

De JRAA organiseert op 12 oktober 2020 Live Webinar

8 oktober 2020
Gepost in

“Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 “ De JRAA organiseert in samenwerking met de AvdR op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “actuele ontwikkelingen in civiele jeugdrecht 2020 ” dit jaar in de vorm van een interactieve live webinar. Vanuit de opnamestudio van de Academie voor de Rechtspraktijk…

Lees verder

Ter nagedachtenis van Derk Wiersum

19 september 2020
Gepost in

Ik ben niet echt dood moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas als ik ben vergeten “Bram  Vermeulen” IN MEMORIAM DERK WIERSUM (1975- 18 September 2019) Amsterdam, 19 september 2020, Derk Wiersum te herdenken omdat hij precies een jaar geleden door drie valse kogels uit het leven werd…

Lees verder

Lezing 19 september 2019 afgelast

18 september 2020
Gepost in

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe. Bestuur JRAA, 18 september 2019

Lees verder

Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

3 september 2020
Gepost in

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de…

Lees verder

Amsterdamse verhoging oriëntatiepunt vuurwapenbezit minderjarige

20 augustus 2020
Gepost in

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat…

Lees verder

Rechtbanken en gerechtshoven tijdelijk niet toegankelijk

15 maart 2020
Gepost in

Vanaf 17 maart tot 6 april zijn alle rechtbanken en gerechsthoven niet meer toegankelijk In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven…

Lees verder

 

Webinar "Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020"

Deelname levert u 2 PO punten op!   Datum : 12 oktober 2020 15.00-17.30

De JRAA organiseert in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 ”. Dit jaar in de vorm van een interactieve live Webinar.

Vanuit de opnamestudio van de AvdR op locatie Kasteel Waardenburg zullen  mr. Eva Huls (werkzaam als advocaat bij Defence for Children) en Ilkay Nefin Güçlü als gespreksleider (voorzitter van de JRAA) inzoomen op de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

Mr. Eva Huls zal als jeugdrechtspecialist in het eerste gedeelte de inhoudelijke materie met betrekking tot de rechtspraak en knelpunten in het jeugdrecht bespreken. Tussendoor hebben alle deelnemers de mogelijkheid om opkomende vragen te stellen door een chatbericht aan de gespreksleiding te sturen. De vragen zullen zoveel mogelijk aansluitend worden beantwoord.

In het tweede gedeelte zullen Ilkay Nefin Güçlü en Eva Huls samen debatteren over diverse actuele onderwerpen in het jeugdrecht.

Deadline aanmelding en PO punten:

U kunt zich via info@jraa.nl nog tot vrijdag 9 oktober 2020 10.00 uur aanmelden voor deelname aan de Webinar. Na aanmelding zult u een link ontvangen om in te kunnen loggen.

De AvdR is een door de NoVa erkend opleidingsinstituut en zal de accreditatie en de toezending van de certificaten verzorgen. Voor verdere informatie over het cursusaanbod verwijzen wij u naar de website https://avdr.nl

Het bestuur van de JRAA dankt Etienne van Bladel (Directeur AvdR) en zijn team voor deze unieke mogelijkheid.

Graag zien wij u op maandag 12 oktober 2020!