Gedegen kennis van de Bescherming van kinderen

foto1

De JRAA behartigt de belangen van jeugdrechtadvocaten. Daarnaast biedt de website een keur aan informatie voor ouders en kinderen, die op wat voor wijze dan ook in aanraking komen met het jeugdrecht. De JRAA is opgericht in 2013.

Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel.

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.

Vanwege onze specialisatie in het jeugdrecht kunnen wij deze cliënten deskundig terzijde staan.

27 maart 2024: ALV en Lezing “Omgang met LVB op buurtrechtbank”

14 februari 2024

Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een licht verstandelijke beperking

We hebben Paul Houweling uitgenodigd om een training te geven in het herkennen van licht verstandelijke beperkingen bij jongeren en het verbeteren van onze vaardigheden in het communiceren met deze jongeren. Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een LVB. Er is sprake van een oververtegenwoordiging van deze groep binnen de strafrechtketen. Deze beperking is vaak niet zichtbaar en moeilijk te herkennen. Bewustwording, herkenning van de aanwezigheid van een lichte verstandelijke beperking (LVB) is een stap richting passende communicatie en een betere omgang en bejegening. Gezien de kwetsbaarheid van de groep vraagt deze immers om een specifieke aanpak, zowel wat betreft de formele procesregels als de toepassing van bijvoorbeeld het straffen.

Wie is Paul Houweling?

Paul Houweling is zo’n 25 jaar werkzaam in het sociaal domein en heeft als consulent en trainer gewerkt bij de organisatie MEE Amstel en Zaan.  Hij is ruim 12 jaar werkzaam bij het Preventief Interventie Team vanuit de Gemeente Amsterdam (het “PIT”), waar hij verbonden is aan de Top 1000-aanpak. Er wordt binnen het PIT hulp geboden aan minderjarigen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling en een verhoogd risico lopen op afglijden in de criminaliteit.

Tevens is hij werkzaam als trainer LVB.  Hij heeft bijvoorbeeld de buurtrechters van Amsterdam-Zuidoost getraind en heeft een training ontwikkeld voor SSR, jongeren met LVB / psychoses.

Het gaat een hele leuke en leerzame middag worden en we hopen velen van jullie te zien.

De JRAA organiseert op 12 oktober 2020 Live Webinar

8 oktober 2020

Webinar “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020”

Deelname levert u 2 PO punten op!   Datum : 12 oktober 2020 15.00-17.30

De JRAA organiseert in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 ”. Dit jaar in de vorm van een interactieve live Webinar.

Vanuit de opnamestudio van de AvdR op locatie Kasteel Waardenburg zullen  mr. Eva Huls (werkzaam als advocaat bij Defence for Children) en Ilkay Nefin Güçlü als gespreksleider (voorzitter van de JRAA) inzoomen op de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

Mr. Eva Huls zal als jeugdrechtspecialist in het eerste gedeelte de inhoudelijke materie met betrekking tot de rechtspraak en knelpunten in het jeugdrecht bespreken. Tussendoor hebben alle deelnemers de mogelijkheid om opkomende vragen te stellen door een chatbericht aan de gespreksleiding te sturen. De vragen zullen zoveel mogelijk aansluitend worden beantwoord.

In het tweede gedeelte zullen Ilkay Nefin Güçlü en Eva Huls samen debatteren over diverse actuele onderwerpen in het jeugdrecht.

Deadline aanmelding en PO punten:

U kunt zich via info@jraa.nl nog tot vrijdag 9 oktober 2020 10.00 uur aanmelden voor deelname aan de Webinar. Na aanmelding zult u een link ontvangen om in te kunnen loggen.

De AvdR is een door de NoVa erkend opleidingsinstituut en zal de accreditatie en de toezending van de certificaten verzorgen. Voor verdere informatie over het cursusaanbod verwijzen wij u naar de website https://avdr.nl

Het bestuur van de JRAA dankt Etienne van Bladel (Directeur AvdR) en zijn team voor deze unieke mogelijkheid.

Graag zien wij u op maandag 12 oktober 2020!