Ik ben niet echt dood moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas als ik ben vergeten “Bram  Vermeulen” IN MEMORIAM DERK WIERSUM (1975- 18 September 2019) Amsterdam, 19 september 2020, Derk Wiersum te herdenken omdat hij precies een jaar geleden door drie valse kogels uit het leven werd…

Lees meer

Vanuit het gerechtshof Amsterdam, team Familie- en Jeugd is het verzoekontvangen bij de familie- en jeugdrechtadvocaten in de Amsterdamse balie nate gaan hoe de afgelopen Corona-maanden zijn ervaren met betrekking tot dewijze waarop het hof Amsterdam de zittingen/behandeling van F&J zaken heeftgedaan en/of daarin nog bijzonderheden zijn te vermelden. U kunt uwervaringen/bijzonderheden mailen naar pmontanus@scg-advocaten.nl.…

Lees meer

“Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 “ De JRAA organiseert in samenwerking met de AvdR op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “actuele ontwikkelingen in civiele jeugdrecht 2020 ” dit jaar in de vorm van een interactieve live webinar. Vanuit de opnamestudio van de Academie voor de Rechtspraktijk…

Lees meer

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe. Bestuur JRAA, 18 september 2019

Lees meer

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de…

Lees meer

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat…

Lees meer

Vanaf 17 maart tot 6 april zijn alle rechtbanken en gerechsthoven niet meer toegankelijk In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven…

Lees meer