JRAA

Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam

De Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam is op 17 mei 2013 opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging en de bevordering van controle op de rechtsbijstand in jeugdzaken.

De JRAA is niet enkel opgericht voor advocaten, maar richt zich ook op kinderen en hun ouders/verzorgers, die op wat voor wijze dan ook met het Jeugdrecht te maken krijgen. Deze website biedt veel informatie over de verschillende procedures in het Jeugdrecht en zaken die daar nauw mee samenhangen. De JRAA richt zich uitdrukkelijk niet problematiek rondom echtscheidingen, gezinshereniging, kinderbijslag. Heeft u een vraag over dergelijke zaken, kijkt u dan op onze pagina met handige links.

Uitsluitend advocaten die voldoen aan de voorwaarden en gevestigd zijn in het arrondissement Amsterdam en Noord-Holland kunnen zich als lid aanmelden. De selectiecriteria die de vereniging hanteert zijn streng en dat is niet zonder reden. Een kind – meer dan ieder ander – is afhankelijk van de bijstand die hij krijgt, terwijl van hem (nog) niet mag worden verwacht dat hij de kwaliteit van het werk zelf op waarde weet te schatten.

De JRAA onderhoudt contacten met alle ketenpartners in het Jeugdrecht, niet enkel met de Rechtbank en het openbaar ministerie, maar ook met Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming en verschillende inrichtingen en behandelcentra.

Daarnaast ziet de JRAA niet alleen toe op de permanente opleiding van de leden, maar levert zij hier ook een bijdrage aan door het organiseren van lezingen en cursussen. Ook krijgen leden van de JRAA in kortingen op cursussen gegeven door externe instanties, zoals bijvoorbeeld het Eggens Instituut (Uva), Leiden PAO en Kluwer.

Tenslotte biedt de JRAA een platform voor advocaten om onderling te debateren over de ontwikkelingen in de jeugdhulp en het jeugdrecht.

Statuten

De statuten van de JRAA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U treft ze tevens hier aan.

Ons reglement

Het reglement ligt ter inzage bij GVSK advocaten te Amsterdam en kunt u tevens hier vinden.