Dit is de content van de pagina zelf die met de plugin Beaver builder PRO (page builder) bewerkt wordt.

Onderstaande berichten module kan nog geen category query ophalen, deze site gebruikt 2 categorieën Agenda en Nieuws

27 juni 2024: Actualiteitencursus jeugdstrafrecht van Monique van der Zouw

Door JRAA | 27 juni 2024
Gepost in

Actualiteitencursus jeugdstrafrecht van Monique van der Zouw in het College Hotel Op 27 juni 2024 mogen wij Monique van der Zouw welkomen om onze leden bij de spreken over de actualiteiten binnen het jeugdstrafrecht. Belangen van minderjarigen Monique is advocaat en tevens werkzaam als rechter- plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam. Verder is zij ingeschreven als bijzonder curator…

27 maart 2024: ALV en Lezing “Omgang met LVB op buurtrechtbank”

Door JRAA | 14 februari 2024
Gepost in

Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een licht verstandelijke beperking We hebben Paul Houweling uitgenodigd om een training te geven in het herkennen van licht verstandelijke beperkingen bij jongeren en het verbeteren van onze vaardigheden in het communiceren met deze jongeren. Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een…

Hoger beroep gefinancierde rechtsbijstand niet aangehouden minderjarige verdachte

Door JRAA | 5 februari 2024
Gepost in

Op 5 februari 2024 heeft de Raad van State het hoger beroep behandeld dat door de RvR is ingediend tegen de beslissing van de Rechtbank te Amsterdam van 10 november 2021 waarin de Rechtbank te Amsterdam oordeelde dat ook de niet aangehouden minderjarige verdachte recht heeft op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voorafgaand en tijdens…

Rechtsbijstand politieverhoor voor kinderen kosteloos

Door JRAA | 26 januari 2022
Gepost in

Bent u of heeft u een minderjarige zoon / dochter die door de politie is uitgenodigd voor een verhoor? Sinds kort is de rechtsbijstand van de advocaat kosteloos. Uw advocaat kan u en uw kind adviseren en ook bij het verhoor aanwezig zijn. Heeft u vragen of wilt u bijstand van een advocaat, neemt u…

Verzoek team Familie- en Jeugd gerechtshof Amsterdam

Door JRAA | 19 oktober 2020
Gepost in

Vanuit het gerechtshof Amsterdam, team Familie- en Jeugd is het verzoek ontvangen bij de familie- en jeugdrechtadvocaten in de Amsterdamse balie na te gaan hoe de afgelopen Corona-maanden zijn ervaren met betrekking tot de wijze waarop het hof Amsterdam de zittingen/behandeling van F&J zaken heeft gedaan en/of daarin nog bijzonderheden zijn te vermelden. U kunt…

De JRAA organiseert op 12 oktober 2020 Live Webinar

Door JRAA | 8 oktober 2020
Gepost in

Webinar “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020” Deelname levert u 2 PO punten op!   Datum : 12 oktober 2020 15.00-17.30 De JRAA organiseert in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 ”. Dit jaar…

Ter nagedachtenis van Derk Wiersum

Door JRAA | 19 september 2020
Gepost in

Ik ben niet echt dood moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas als ik ben vergeten “Bram  Vermeulen” IN MEMORIAM DERK WIERSUM (1975- 18 September 2019) Amsterdam, 19 september 2020, Derk Wiersum te herdenken omdat hij precies een jaar geleden door drie valse kogels uit het leven werd…

Lezing 19 september 2019 afgelast

Door JRAA | 18 september 2020
Gepost in

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe. Bestuur JRAA, 18 september 2019

Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

Door JRAA | 3 september 2020
Gepost in

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de…

Amsterdamse verhoging oriëntatiepunt vuurwapenbezit minderjarige

Door JRAA | 20 augustus 2020
Gepost in

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat…

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de