Dit is de content van de pagina zelf die met de plugin Beaver builder PRO (page builder) bewerkt wordt.

Onderstaande berichten module kan nog geen category query ophalen, deze site gebruikt 2 categorieën Agenda en Nieuws

Rechtsbijstand politieverhoor voor kinderen kosteloos

Door JRAA | 26 januari 2022
Gepost in

Bent u of heeft u een minderjarige zoon / dochter die door de politie is uitgenodigd voor een verhoor? Sinds kort is de rechtsbijstand van de advocaat kosteloos. Uw advocaat kan u en uw kind adviseren en ook bij het verhoor aanwezig zijn. Heeft u vragen of wilt u bijstand van een advocaat, neemt u…

Verzoek team Familie- en Jeugd gerechtshof Amsterdam

Door JRAA | 19 oktober 2020
Gepost in

Vanuit het gerechtshof Amsterdam, team Familie- en Jeugd is het verzoek ontvangen bij de familie- en jeugdrechtadvocaten in de Amsterdamse balie na te gaan hoe de afgelopen Corona-maanden zijn ervaren met betrekking tot de wijze waarop het hof Amsterdam de zittingen/behandeling van F&J zaken heeft gedaan en/of daarin nog bijzonderheden zijn te vermelden. U kunt…

14 oktober ALV JRAA

Door JRAA | 12 oktober 2020
Gepost in

De JRAA organiseert op 12 oktober 2020 Live Webinar

Door JRAA | 8 oktober 2020
Gepost in

Webinar “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020” Deelname levert u 2 PO punten op!   Datum : 12 oktober 2020 15.00-17.30 De JRAA organiseert in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 ”. Dit jaar…

Ter nagedachtenis van Derk Wiersum

Door JRAA | 19 september 2020
Gepost in

Ik ben niet echt dood moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas als ik ben vergeten “Bram  Vermeulen” IN MEMORIAM DERK WIERSUM (1975- 18 September 2019) Amsterdam, 19 september 2020, Derk Wiersum te herdenken omdat hij precies een jaar geleden door drie valse kogels uit het leven werd…

Lezing 19 september 2019 afgelast

Door JRAA | 18 september 2020
Gepost in

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe. Bestuur JRAA, 18 september 2019

Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

Door JRAA | 3 september 2020
Gepost in

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de…

Amsterdamse verhoging oriëntatiepunt vuurwapenbezit minderjarige

Door JRAA | 20 augustus 2020
Gepost in

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat…

Rechtbanken en gerechtshoven tijdelijk niet toegankelijk

Door JRAA | 15 maart 2020
Gepost in

Vanaf 17 maart tot 6 april zijn alle rechtbanken en gerechsthoven niet meer toegankelijk In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven…

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de