Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de praktijk bleek namelijk dat strafrechtadvocaten veel vaker aanwezig moesten zijn bij vervolgverhoren van minderjarigen, terwijl hier geen enkele vergoeding tegenover stond. In de nieuwe wet was met deze toename van werkzaamheden geen rekening gehouden. De JRAA is trots dat in deze kwestie alle beroepsverenigingen een gezamenlijk standpunt hebben kunnen innemen, waardoor deze ongelijkheid deels is gecompenseerd.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft op 2 september 2019 officieel besloten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Advocaten die een minderjarige bijstaan tijdens verhoor in de piketfase krijgen vanaf 3 september 2019 een extra vergoeding voor vervolgverhoren. Deze vergoeding bedraagt 1,5-punt per vervolgverhoor, wat ongeveer € 200,- inclusief btw is. Om ook van 1 juni tot en met 2 september 2019 compensatie te bieden zullen alle jeugdstrafrechtadvocaten die in die periode minderjarigen hebben bijgestaan in lichte en middelzware zaken met terugwerkende kracht voor elke zaak een extra vergoeding krijgen. Hun vergoeding wordt verhoogd tot 2,25-punt, ongeveer € 300,- inclusief btw.

Inmiddels heeft de raad voor rechtsbijstand deze beslissing officieel bevestigd.