27 maart 2024: ALV en Lezing “Omgang met LVB op buurtrechtbank”

Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een licht verstandelijke beperking

We hebben Paul Houweling uitgenodigd om een training te geven in het herkennen van licht verstandelijke beperkingen bij jongeren en het verbeteren van onze vaardigheden in het communiceren met deze jongeren. Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een LVB. Er is sprake van een oververtegenwoordiging van deze groep binnen de strafrechtketen. Deze beperking is vaak niet zichtbaar en moeilijk te herkennen. Bewustwording, herkenning van de aanwezigheid van een lichte verstandelijke beperking (LVB) is een stap richting passende communicatie en een betere omgang en bejegening. Gezien de kwetsbaarheid van de groep vraagt deze immers om een specifieke aanpak, zowel wat betreft de formele procesregels als de toepassing van bijvoorbeeld het straffen.

Wie is Paul Houweling?

Paul Houweling is zo’n 25 jaar werkzaam in het sociaal domein en heeft als consulent en trainer gewerkt bij de organisatie MEE Amstel en Zaan.  Hij is ruim 12 jaar werkzaam bij het Preventief Interventie Team vanuit de Gemeente Amsterdam (het “PIT”), waar hij verbonden is aan de Top 1000-aanpak. Er wordt binnen het PIT hulp geboden aan minderjarigen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling en een verhoogd risico lopen op afglijden in de criminaliteit.

Tevens is hij werkzaam als trainer LVB.  Hij heeft bijvoorbeeld de buurtrechters van Amsterdam-Zuidoost getraind en heeft een training ontwikkeld voor SSR, jongeren met LVB / psychoses.

Het gaat een hele leuke en leerzame middag worden en we hopen velen van jullie te zien.