Hoger beroep gefinancierde rechtsbijstand niet aangehouden minderjarige verdachte

Op 5 februari 2024 heeft de Raad van State het hoger beroep behandeld dat door de RvR is ingediend tegen de beslissing van de Rechtbank te Amsterdam van 10 november 2021 waarin de Rechtbank te Amsterdam oordeelde dat ook de niet aangehouden minderjarige verdachte recht heeft op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het politieverhoor.

Ons gewaardeerde lid Simon van der Woude heeft met verve bepleit dat de beslissing van de Rechtbank te Amsterdam juist was.  Een afgevaardigde van ons bestuur is meegegaan als waarnemer.

De RvS heeft aangegeven op zijn vroegst de week van 18 maart uitspraak te doen.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.