Lezing 19 september afgelast

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe.

bestuur JRAA, 18 september 2019

Amsterdamse verhoging oriëntatiepunt vuurwapenbezit minderjarige

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat de rechtbank aandacht heeft voor de zorgwekkende (bovengemiddelde) toename van wapengeweld.

De kinderrechters in Amsterdam hebben besloten om ten aanzien van het bezit van (echte) vuurwapens door minderjarigen per heden aan te sluiten bij deze verhoging van de uitgangspunten voor strafoplegging. In plaats van het landelijke oriëntatiepunt voor het voorhanden hebben van een (echt) vuurwapen door een minderjarige first-offender (“vanaf 6 weken jeugddetentie”) wordt het Amsterdamse oriëntatiepunt: “vanaf drie maanden jeugddetentie”. Ook kunnen strafverzwarende omstandigheden in aanmerking worden genomen, hoewel niet is bepaald dat per omstandigheid een vaste extra detentieduur dient te gelden. Het pedagogisch karakter van de strafprocedure tegen minderjarigen staat voorop en het belang van het kind blijft de eerste overweging. In opvoedkundig perspectief past het om vuurwapenbezit strenger te bestraffen.   

De Amsterdamse kinderrechters

20 augustus 2019

 

Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de praktijk bleek namelijk dat strafrechtadvocaten veel vaker aanwezig moesten zijn bij vervolgverhoren van minderjarigen, terwijl hier geen enkele vergoeding tegenover stond. In de nieuwe wet was met deze toename van werkzaamheden geen rekening gehouden. De JRAA is trots dat in deze kwestie alle beroepsverenigingen een gezamenlijk standpunt hebben kunnen innemen, waardoor deze ongelijkheid deels is gecompenseerd.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft op 2 september 2019 officieel besloten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Advocaten die een minderjarige bijstaan tijdens verhoor in de piketfase krijgen vanaf 3 september 2019 een extra vergoeding voor vervolgverhoren. Deze vergoeding bedraagt 1,5-punt per vervolgverhoor, wat ongeveer € 200,- inclusief btw is. Om ook van 1 juni tot en met 2 september 2019 compensatie te bieden zullen alle jeugdstrafrechtadvocaten die in die periode minderjarigen hebben bijgestaan in lichte en middelzware zaken met terugwerkende kracht voor elke zaak een extra vergoeding krijgen. Hun vergoeding wordt verhoogd tot 2,25-punt, ongeveer € 300,- inclusief btw.

Inmiddels heeft de raad voor rechtsbijstand deze beslissing officieel bevestigd. De exacte tekst kunt u in de bijgevoegde link lezen.

https://www.rvr.org/nieuws/2019/september/werkwijze-vergoeding-minderjarigenpiket.html

 

 

 

Agenda
Menu