27 maart 2024: ALV en Lezing “Omgang met LVB op buurtrechtbank”

Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een licht verstandelijke beperking We hebben Paul Houweling uitgenodigd om een training te geven in het herkennen van licht verstandelijke beperkingen bij jongeren en het verbeteren van onze vaardigheden in het communiceren met deze jongeren. Binnen de strafrechtpleging is steeds meer oog voor mensen met een…

Lees meer

Hoger beroep gefinancierde rechtsbijstand niet aangehouden minderjarige verdachte

Op 5 februari 2024 heeft de Raad van State het hoger beroep behandeld dat door de RvR is ingediend tegen de beslissing van de Rechtbank te Amsterdam van 10 november 2021 waarin de Rechtbank te Amsterdam oordeelde dat ook de niet aangehouden minderjarige verdachte recht heeft op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voorafgaand en tijdens…

Lees meer

Rechtsbijstand politieverhoor voor kinderen kosteloos

Bent u of heeft u een minderjarige zoon / dochter die door de politie is uitgenodigd voor een verhoor? Sinds kort is de rechtsbijstand van de advocaat kosteloos. Uw advocaat kan u en uw kind adviseren en ook bij het verhoor aanwezig zijn. Heeft u vragen of wilt u bijstand van een advocaat, neemt u…

Lees meer

Verzoek team Familie- en Jeugd gerechtshof Amsterdam

Vanuit het gerechtshof Amsterdam, team Familie- en Jeugd is het verzoek ontvangen bij de familie- en jeugdrechtadvocaten in de Amsterdamse balie na te gaan hoe de afgelopen Corona-maanden zijn ervaren met betrekking tot de wijze waarop het hof Amsterdam de zittingen/behandeling van F&J zaken heeft gedaan en/of daarin nog bijzonderheden zijn te vermelden. U kunt…

Lees meer

De JRAA organiseert op 12 oktober 2020 Live Webinar

Webinar “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020” Deelname levert u 2 PO punten op!   Datum : 12 oktober 2020 15.00-17.30 De JRAA organiseert in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk op 12 oktober 2020 van 15.00 uur tot 17.30 uur de jaarlijkse cursus “Actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht 2020 ”. Dit jaar…

Lees meer

Ter nagedachtenis van Derk Wiersum

Ik ben niet echt dood moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas als ik ben vergeten “Bram  Vermeulen” IN MEMORIAM DERK WIERSUM (1975- 18 September 2019) Amsterdam, 19 september 2020, Derk Wiersum te herdenken omdat hij precies een jaar geleden door drie valse kogels uit het leven werd…

Lees meer

Lezing 19 september 2019 afgelast

Diep geschokt door het bericht dat hedenochtend onze zeer gewaardeerde collega strafrechtadvocaat Derk Wiersum is vermoord, heeft het bestuur van de JRAA besloten de  lezing van morgenmiddag uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe. Bestuur JRAA, 18 september 2019

Lees meer

Verhoging vergoeding jeugdpiket mede dankzij gezamenlijk front advocatuur

Dankzij het gezamenlijk optreden van de VNJA (gesteund door de JRAA), NVSA, NVSJA zijn de gevolgen van de op 1 juni 2019 in werking getreden wet die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige, eindelijk voor de advocatuur enigszins gecompenseerd. In de…

Lees meer

Amsterdamse verhoging oriëntatiepunt vuurwapenbezit minderjarige

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat…

Lees meer

Rechtbanken en gerechtshoven tijdelijk niet toegankelijk

Vanaf 17 maart tot 6 april zijn alle rechtbanken en gerechsthoven niet meer toegankelijk In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven…

Lees meer